0

ธรรมะหลวงปู่ชา

Luang Pu Chah Dhamma Talks

พบกับเทศน์อบรมโยม และพระภิกษุสามเณร โดยเรียงลำดับคุณภาพเสียงที่ชัดไว้ในอันดับต้นๆ
Meet with his renowned teachings - These talks are arranged with the clearest audio at the top.

0

ธรรมะหลวงพ่ออนันต์

Luang Por Anan Dhamma Talks

รวมธรรมะที่สมบูรณ์ด้วยคุณภาพเสียงและเนื้อหา ที่เคยได้เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ
Clear and deep — a selection of talks given both at home and abroad.

0

บทสวดมนต์

Chanting

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ ทั้งบทสวดมนต์ประกอบดนตรี ที่จะทำให้ผู้ฟังได้สัมผัสกับความสงบได้ไม่ยาก
A collection of chants, some with music, for a journey to peace of mind.

Full Contents

สมบูรณ์ด้วยเนื้อหาเนื้อหาธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์
Filled with content from our Dhamma teachers.

Freestyle Use

สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเล่น MP3 ทุกประเภท
Supported by all types of MP3 players and smartphones.

Get Understanding

เข้าใจธรรมะคำสอนที่เข้าใจง่ายแต่ลึกซึ้ง
Understand the teachings of the profound insight.


แนวทางเลือกใหม่สำหรับผู้ฟังธรรม

A New Way to Listen to Dhamma


ดาวน์โหลดไฟล์ธรรมะภายในโครงการ

We can download Dhamma MP3 files in this project.

PDF สารบัญเสียงธรรมรุ่น 3.0

" Legacy of Our Teachers " PDF Book

ขนาดไฟล์ 6 MB

Download

ธรรมะหลวงปู่ชา สุภัทโท

Dhamma Talks of Lunag Pu Chah in Thai

ขนาดไฟล์ 1 GB

Download

ธรรมะหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน

Dhamma Talks of Luang Por Anan in Thai

จำนวน 3 ไฟล์ ขนาดรวม 6 GB

2 GB. Download No.1

2 GB. Download No.2

2 GB. Download No.3

บทสวดมนต์

Sounds of Wat Marp Jan Chanting
in Pali-Thai

ขนาดไฟล์ 195 MB

Download

The Dhamma of Luang Por Anan
And Wat Marp Jan Chanting

Dhamma Talks of Luang Por Anan Akiñcano
And Wat Marp Jan Chanting in Pali-Enlish

ขนาดไฟล์ 1 GB

Download

รุ่น 3.01 (เพิ่มเติม) รวมเทศน์อบรมพระ
ของหลวงพ่ออนันต์

Dhamma Talks of Luang Por Anan
for Monks (Version 3.01-Additional) in Thai

ขนาดไฟล์ 1 GB

Download


เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ เราจึงขอแนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด
We recommend using JDownloader - a free, open-source download management tool.

ติดต่อสอบถาม

Got a Question? Get in touch with us